DIP – za mne průlomová novinka ve spoření na stáří

Co to vlastně ten DIP je?

Jedná se o zkratku Dlouhodobý Investiční Produkt, což je od 1.1.2024 nový nástroj rozšiřující okruh možností spoření na stáří.

Nejedná se doslova o nový finanční produkt, nýbrž o režim pro v zákonech již dnes zavedené finanční produkty investičního nebo spořicího typu.

Do rámce DIP lze zařadit bankovní vklad, spořicí účet, investování do akcií, dluhopisů či podílových fondů. Majetek vedený v DIP mohou tvořit pouze peněžní prostředky, akcie a dluhopisy s určitým omezením, podílové listy a deriváty sloužící k zajištění měnového nebo úrokového rizika. DIP budou moci poskytovat pouze regulované finanční instituce jako banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy. Okruh akcií a dluhopisů vedených v rámci DIP bude samozřejmě omezen pouze na akcie a dluhopisy obchodované na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému. Výjimku z tohoto omezení představují státní dluhopisy, dluhopisy vydané centrální bankou a tzv. kryté dluhopisy (v Česku známé jako hypoteční zástavní listy) – vždy se tedy bude jednat o spoření na stáří v rámci regulovaných investičních nástrojů, které podléhají kontrole dozorových orgánů (ministerstvo financí, Česká národní banka). Používání rizikových nástrojů jako jsou různé neregulované cenné papíry, kryptoměny, atd. do rámce DIP zařadit nepůjde.

V průběhu dlouhé doby spoření mohu měnit strukturu mých produktů v rámci DIP = dělat změny v portfoliu, v souvislosti s aktuálním děním na finančním trhu v daný okamžik. A co je nejzásadnější, od ledna 2024 mohu na spoření v těchto produktech čerpat příspěvky zaměstnavatele a vlastní vklady si odečíst od základu daně až do celkové max výše 48.000,- Kč ročně! 

Vždy je to samozřejmě “něco za něco”. Tím že klient zařadí svou smlouvu do rámce DIP, tedy na své vlastní spoření/investice může čerpat příspěvky zaměstnavatele a daňové úlevy, zavazuje se k tomu, že tyto prostředky bude spořit opravdu na stáří.

Platí tedy tzv. pravidlo 60/120, což znamená že takto naspořené prostředky v DIP bude klient čerpat až ve chvíli, kdy dosáhne minimálně 60-ti let věku a od uzavření smlouvy v rámci DIP uplyne minimálně 120 měsíců, tedy 10 let.

Mimochodem toto pravidlo platí pro všechny daňově zvýhodněné produkty spoření na stáří, tedy i pro životní pojištění či penzijka – kde pro smlouvy uzavřené do 31.12.2023 platí pravidlo 60/60 (nejdříve v 60-ti letech, nejdříve po 60-ti měsících), pro smlouvy uzavřené od 1.1.2024 již platí rovněž pravidlo 60/120.

Hlavní důvody, proč pro mnoho klientů může být, dle mého názoru, DIP výrazně zajímavější než klasické penzijní spoření. Některé důvody pocítí klienti již nyní, ve fázi spoření, jiné až v budoucnu, kdy si své naspořené prostředky budou chtít vybrat. Pojďme se na to podívat:

  1. Již jsem zmínil výše – DIP dává klientovi a tedy i mě jako poradci, který majetek klienta spravuje, výrazně větší svobodu v tom, v jakých nástrojích a produktech klientovi na penzi spoříme. Můžeme tak mnohem lépe reagovat na dění na finančních trzích. To se pozitivně projeví na výši naspořené částky ve stáří
  2. Daňové úlevy – u penzijka si bude možno uplatnit daňový odpočet až z výše vlastních vkladů nad hodnotu 1.600,- Kč měsíčně. U DIP žádná taková minimální hranice stanovena není, odpočet lze uplatnit při jakékoliv výši vlastního vkladu
  3. Co se stane, když klient ukončí smlouvu a vybere peníze dříve než v šedesáti letech nebo po deseti letech spoření? – u penzijka je to finančně celkem bolestný krok. Klient vrací kompletně všechny státní příspěvky, výnosy z nich a samozřejmě veškeré uplatněné daňové úlevy. Zbývající výnosy a všechny příspěvky zaměstnavatele jsou zdaněny daní z příjmu ve výši 15%. U DIP klient také v tomto případě vrátí veškeré uplatněné daňové úlevy. Současně také bude jeho smlouva vyjmuta z rámce DIP a již nikdy do něj nebude moci být zpětně zařazena. Se zdaněním výnosů to ale již není tak jednoznačné. Pokud si vybere ze svého investičního produktu DIP méně než 100.000,- Kč za rok, výnosy nepodléhají dani z příjmu. Pokud si vybere vyšší částku, pak hraje roli ještě tzv. časový test – pokud od okamžiku, kdy prostředky byly do investice vloženy, do okamžiku kdy je klient vybere, uběhne 3 a více let, pak opět výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmu. Finančně je tedy předčasný výběr z DIP výrazně méně bolestný než z penzijka
  4. Co když oproti bodu 3) pravidlo 60/60 či 60/120 dodržím a mám nárok na čerpání naspořených prostředků. Je mezi penzijkem a DIP rozdíl v dostupnosti a podmínkách zdanění naspořených peněz? – OBROVSKÝ

Při výběru peněz z penzijka mohu volit mezi jednorázovým výběrem celé částky nebo výběrem pravidelnou částkou měsíčně, tedy rentou. V případě jednorázového výběru to finančně opět docela bolí. Státní příspěvky se sice již nevrací, klient na ně má nárok, ale opět veškeré příspěvky zaměstnavatele a výnosy podléhají zdanění. Pro příklad, klient dostává od zaměstnavatele 20 let příspěvek 1000,- Kč měsíčně, což je celkem za 20 let 240.000,- Kč a výnosy za dlouhou dobu spoření budou např. 260.000,- Kč. Celkem se tedy jedná o částku 500.000,- Kč, ze kterých se bude platit daň ve výši 15%, tedy 75.000,- Kč. Pokud se tomu chce klient vyhnout, musí si nechat vyplácet pravidelnou měsíční rentu minimálně po dobu 10-ti let. V tomto případě klient nic danit nebude. U DIP si klient naspořené prostředky může čerpat jak chce – částečně, vše najednou, pravidelně měsíčně dle vlastní volby… Pro zdanění opět platí pravidla popsaná v bodě 3), tedy zdanění výnosů se dá velmi jednoduše vyhnout. 

DIP je podle mého názoru skvělý způsob spoření na stáří, ovšem zcela určitě se nedá tvrdit, že je to absolutně nejlepší produkt pro každého v každé situaci. Ke každému klientu je potřeba přistupovat individuálně a posoudit vhodnost produktu vzhledem k jeho věku, povolání (OSVČ nebo zaměstnanec), sociálnímu zázemí, atd…

Pro více informací a posouzení vašich konkrétních finančních potřeb mě kontaktujte.

775 972 191

marian.kolarik@4fin.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *