Co je podpojištění nemovitosti a co pro klienta znamená.

Hodnota nemovitostí v čase převážně roste sama o sobě, k jejímu dalšímu navýšení dojde například rekonstrukcí, modernizací, apod.

Pokud jako majitel bytu, chaty, rodinného domu, atd. v nějaký okamžik uzavřete pojistnou smlouvu na  pojištění své nemovitosti, pojistíte si ji na pojistnou částku (hodnotu), jakou v tu chvíli má. Pokud ovšem v následujících letech pojistnou smlouvu neaktualizujete, dostanete se po čase do situace, kdy bude vaše nemovitost pojištěna na hodnotu nižší, než je její aktuální hodnota, a v tomto případě nastává právě podpojištění – tedy situace, kdy je vaše nemovitost pojištěna na nižší částku než činí její aktuální hodnota.

Pojišťovna má v tomto případě právo, pokud na podpojištěné nemovitosti dojde k pojistné události, pojistné plnění o hodnotu podpojištění zkrátit.

Jednoduchý příklad rodinného domu jehož aktuální hodnota činní 5,0 mil. Kč:

Pokud je dům pojištěn pouze na 4,0 mil. Kč, je podpojištěn o 20%. V případě pojistné události má pojišťovna právo, pojistné plnění o 20% snížit. V případě totální škody by tedy vznikla škoda 5,0 mil. Kč (hodnota nemovitosti), majitel má ovšem dům pojištěn pouze na 4,0 mil Kč, pokud pojišťovna uplatní podpojištění, takto částka bude ještě o 20% snížena a klient tak obdrží náhradu škody ve výši 3.200.000,- Kč.
Na stavbu nového domu ovšem potřebuje milionů 5, tedy 1.800.000,- Kč mu chybí.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, logo

Popis byl vytvořen automaticky

Obdobně by to fungovalo v případě pojištění domu ještě na nižší hodnotu 3,5 mil Kč (podpojištění 30%) nebo 3,0 mil. Kč (podpojištění 40%) – pouze finanční ztráta v případě výraznějšího podpojištění by byla samozřejmě ještě větší.

Jak k podpojištění přistupují pojišťovny v praxi?

Ze strany ministerstva financí i České národní banky byly za krácení pojistného plnění klientům v důsledku podpojištění kritizovány. Proto v případě malých škod, řádově max. v desítkách tisíc korun, pojišťovny žádné podpojištění neuplatňují.

Stejně tak postupuje většina pojišťoven na našem trhu i v případě totální škody, tedy situaci, kdy dojde k úplnému zničení pojištěné nemovitosti. Pojišťovna vyplní plnou pojistnou částku dle pojistné smlouvy, která ale stejně nedosahuje skutečné výše škody. Většina škod vzniklých na nemovitostech je ale tzv. škoda parciální, tedy částečná – např. vichřice poškodí střechu, povodeň zaplaví dům, atd… Na nemovitosti vznikne škoda např. 1.000.000,- Kč. V případě podpojištění 20% má pojišťovna právo pojistné plnění zkrátit na 800.000,- Kč. Myšlenka je jednoduchá, „kliente platíš si pojištění pouze ve výši 80% hodnoty nemovitosti, proč bychom ti měli platit 100% hodnoty škody? Uhradíme ti ze škody rovněž pouze 80%.“  

V případě parciálních škod většího rozsahu, čímž mám na mysli škody ve výši řádově statisíce korun a více, pojišťovny podpojištění skutečně v praxi uplatňují a z výše uvedeného důvodu jim to ze strany regulátora trhu ani není vytýkáno.

Jak se před podpojištěním chránit? Je to jednoduché, stačí si nechat překontrolovat finančním poradcem vaši pojistnou smlouvu v případě, kdy jste rekonstrukcí či jakoukoliv jinou úpravou vaší nemovitosti (např. instalace fotovoltaické elektrárny), navýšili její hodnotu. I bez navýšení hodnoty nemovitosti jakýmikoliv úpravami, doporučuji každé tři až čtyři roky nechat si překontrolovat a případně aktualizovat pojistnou smlouvu a podpojištění u vás nemůže nastat.

Chcete překontrolovat a podle potřeby upravit vaše pojištění nemovitosti? Zavolejte a domluvíme si termín.

776 739 997

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *