Co je podpojištění nemovitosti a co pro klienta znamená.

Hodnota nemovitostí v čase převážně roste sama o sobě, k jejímu dalšímu navýšení dojde například rekonstrukcí, modernizací, apod.

Pokud jako majitel bytu, chaty, rodinného domu, atd. v nějaký okamžik uzavřete pojistnou smlouvu na  pojištění své nemovitosti, pojistíte si ji na pojistnou částku (hodnotu), jakou v tu chvíli má. Pokud ovšem v následujících letech pojistnou smlouvu neaktualizujete, dostanete se po čase do situace, kdy bude vaše nemovitost pojištěna na hodnotu nižší, než je její aktuální hodnota, a v tomto případě nastává právě podpojištění – tedy situace, kdy je vaše nemovitost pojištěna na nižší částku než činí její aktuální hodnota.

Čtěte více