O mně

Milý návštěvníku mých webových stránek, děkuji, že jsi sem ke mně zavítal, ať již cíleně či náhodou, a dovol mi tedy, abych se ti stručně představil.

V roce 2004 jsem úspěšně dokončil studium na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské v Ostravě, obor Finance, a od té doby hrdě ve svém oboru nosím jméno Ing. Marián Kolařík.

Celý profesní život se pohybuji ve světě financí.


Nejprve jsem působil v bankovní sféře na pozici obchodní a následně i jako úvěrový analytik v segmentu malých a středně velkých firem. Po opuštění bankovního sektoru jsem postupně působil ve dvou soukromých společnostech na pozici finančního ředitele či ekonoma. Jak práce analytika, tak i pozice ekonoma mě ovlivnila v tom, že jsem člověk, který se nerozhoduje emočně, ale jsem zvyklý vše nejprve analyzovat, propočítat a následně vybírat z variant dostupných řešení.

Ideální pracovní uplatnění mých zkušeností, znalostí a přístupu k řešení finančních otázek jsem našel ve svém současném povolání finančního poradce. V roce 2016 jsem opustil „bezpečný přístav“ zaměstnání a vydal se na plavbu do neklidných vod podnikání v oblasti financí. A musím i po letech říci, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého života. Tedy druhé nejlepší, hned za rozhodnutím oženit se s mou manželkou, samozřejmě.

Mým klientům přináším dokonalý přehled o finančních produktech na trhu, čímž umím nastavit  optimální strukturu jejich rodinných financí tak, aby odpovídala jejich aktuální životní situaci, osobním přáním a cílům. 

A kdo tedy vlastně jsem?

Člověk který…
…je manžel, táta tří dětí, syn, bratr, strýc, švagr, kamarád,…..
…miluje svou práci a má potřeby klienta vždy na prvním místě
…který vám umí pomoci s pojistkami (životní, majetkové, podnikatelské), umí vyřídit nadstandardní podmínky u úvěrů, poradí se spořením či investicemi – nastaví finanční plán dle vašich požadavků a potřeb, pomůže s konsolidací půjček, atd.
…který rád cestuje a volný čas tráví s rodinou a přáteli
….je hrdý na to, že se dokázal postavit na vlastní nohy a přes řadu chyb, zklamání a neúspěchů, které s sebou podnikání prostě přináší, vytrval a dnes je mu práce nejen zdrojem příjmů, ale i koníčkem
…je prostě úplně normální chlap, který na rád svou práci, rodinu a přátele