Soutěž pro všechny tipaře

Všechny vás zdravím v novém roce a přeji ať je pro vás ten rok 2023 rokem dobrým a profesně i soukromě podařeným.

Řada z vás si jistě dala nějaké to novoroční předsevzetí a ani já nejsem výjimkou. Dal jsem si za cíl posunout svou kariéru opět o stupínek výše, a protože nic se nemá odkládat, chci tento cíl splnit hned v prvních měsících tohoto roku. Aby se mi to podařilo, potřebuji samozřejmě hodně pracovat 🙂 a především mít dostatek klientů, u nichž mohu pracovat. Proto bych vás chtěl v tomto požádat o pomoc – zaslání doporučení a kontaktů na nové potencionální klienty. Každá pomoc samozřejmě musí být po zásluze odměněna, ne potrestána 🙂 , a proto jsem vypsal soutěž „o nejaktivnějšího tipaře“ s finanční odměnou pro každého a bonusovou odměnou navíc pro ty nejlepší. Budu moc rád, pokud mi pomůžete, a moc rád se vám za to adekvátně finančně odměním!

Pravidla soutěže

Soutěžní období 17.1.2023 – 05.3.2023
Pro každého „tipaře“ odměna 300,- Kč celkem za každé dva doručené kontakty na nové klienty. Podmínkou výplaty je uskutečnění první, čistě informativní schůzky s oběma klienty. Uzavření jakékoliv smlouvy podmínkou výplaty odměny za aktivní tipy není.

Předáním kontaktu se rozumí dodání jména klienta, jeho tel. čísla a stručné informace, co bude předmětem schůzky (pojistky, audit osobních financí, úvěr, spoření/investice apod…)
Předat kontakty lze emailem, telefonicky, SMS, messengerem, přes Whatsap,…
Výplata odměny 300,- Kč ihned po uskutečnění obou prvních schůzek s novými klienty.

Nejaktivnější „tipaři“ obdrží navíc bonusovou prémii
1) 3.000,- Kč „tipař“ s největším počtem dodaných kontaktů, u kterých proběhla 1 schůzka
2) 2.300,- Kč „tipař“ s druhým největším počtem dodaných kontaktů, u kterých proběhla 1 schůzka
3) 1.700,- Kč „tipař“ s třetím největším počtem dodaných kontaktů, u kterých proběhla 1 schůzka
4) 1.000,- Kč „tipař“ s čtvrtým největším počtem dodaných kontaktů, u kterých proběhla 1 schůzka
Termín výplaty bonusové prémie: 3.4.2023
Při rovnosti dodaných kontaktů rozhoduje o pořadí větší objem získaných obchodních bodů z uzavřených smluv s novými klienty

To ale není rozhodně vše!
Pro všechny účastníky soutěže odměna/provize z uzavřených smluv s jimi doporučenými klienty. Každá uzavřená smlouva je ohodnocena určitým počtem Obchodních Bodů (dle její velikosti ve finančním vyjádření, dále OB). Každému „tipaři“ náleží odměna ve výši 10% z těchto OB, kdy jeden bod je ohodnocen částkou 4,- Kč

Př. Tipař dodá kontakt na klienta, který potřebuje uzavřít životní pojištění a spoření pro děti. Budou uzavřeny dvě smlouvy, jedna v hodnotě 2.500 OB a druhá 600 OB. Celkem získáno 3100 OB, z toho „tipaři“ náleží odměna ve výši 10%, tedy 310 OB x 4 Kč = 1.240,- Kč odměna za smlouvy uzavřené s tímto klientem.

Samozřejmě platí přímá úměra – čím více dodaných klientů, tím větší odměna za uzavřené smlouvy, přivydělat si tímto způsobem jednoduše i několik tisíc či desítek tisíc korun není rozhodně problém, je to pouze na vás a vaší aktivitě…
Termín výplaty odměny za uzavřené smlouvy: 1.5.2023

Chcete v dnešní složité době pomoci svému rozpočtu zajímavou finanční injekcí? Pak neváhejte a pomozte prosím mě splnit pracovní úkol, který je přede mnou, a já formou provize z vámi dodaných klientů pomohu vašemu rozpočtu překonat dnešní drahotu.
Moc vám všem děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *