RSBC má nového ředitele. Proč mám tuhle investiční skupinu rád?

Pan Robert Schönfeld našel nového generálního ředitele mé oblíbené finanční skupiny RSBC (Robert Schönfeld Business Consulting), kterým se stává pan Milan Šlapák.

Své rozhodnutí pan Schönfeld zdůvodnil takto:

„V průběhu let jsme z RSBC vybudovali stabilní společnost, které se úspěšně daří naplňovat vizi, s níž jsem rodinné podnikání převzal. Jsem přesvědčen, že skupina má obrovský potenciál pro další udržitelný růst v Čechách i za hranicemi, a nesmírně mne těší, že nám s ním bude pomáhat právě Milan Šlapák. Jeho přístup k vedení lidí a mnohaleté mezinárodní zkušenosti budou pro další rozvoj skupiny velkým přínosem,“

Od založení finanční skupiny v roce 1998 ji řídil pan Schönfeld sám. Svého nástupce v pozici generálního ředitele našel již v roce 2022. Bohužel pan Petr Oršulík krátce po nástupu do funkce zemřel. Nyní je tedy žezlo předáno panu Šlapákovi. Robert Schöfeld i nadále zůstává předsedou představenstva a bude rozhodovat o strategických otázkách směřování fondu, více se ale bude věnovat svým filantropickým aktivitám. Pan Schönfeld je hudebním nadšencem, jako generální sponzor podporuje činnost Pražské filharmonie, založil a financuje v Praze rovněž soukromou uměleckou školu International School of Music and Fine Arts, kterou prošlo již více než desettisíc žáků z České republiky i zahraničí.

Aktuálně skupina RSBC zahrnuje zhruba 40 společností a spravuje majetek v hodnotě cca 8 miliard Kč. Jedná se především o nemovitostní fondy, které spravují rezidenční i komerční nemovitosti, investuje i v oblasti zemědělství, vlastní například vinice ve Slovinsku, věnuje se investicím v oblasti průmyslu, do rodinny RSBC patří slovinská zbrojařská společnost Arex či česká strojírenská společnost Bauer Technics, zabývající se plánováním farem a výrobou zemědělské techniky. Skupina je rovněž vlastníkem a provozovatelem největší sítě kamenných prodejen s rýbářskými potřebami a vybavením.

Skupinu RSBC mám rád především díky osobě pana Roberta Schöfelda. Ten jako potomek šlechtického rodu Schönfeldů obdržel v devadesátých letech v rámci restitucí zpět rodový majetek zabavený jeho předkům komunistickým režimem. Založil finanční skupinu do níž tento majetek vložil a začal jej spravovat a hospodařit na něm. Líbí se mi model fungování této finanční skupiny, kdy rodový majetek pan Schönfeld převzal od svých předků a spravuje jej, aby jej předal další generaci Schönfeldů. Tyto „staré peníze“ s historií v kombinaci se šlechtickým původem majitele vnímám jako určitou garanci solidnosti a zodpovědnosti přístupu finanční skupiny ke správě svěřeného majetku. I pan Schönfeld otevřeně přiznává, že k investičním plánům skupiny nepřistupuje pouze jako tvrdý businessman, ale i po 25 letech fungování skupiny RSBC ji vnímá jako rodinu a rodinné podnikání, což je mi nesmírně sympatické. 

Tak doufám a pevně věřím, že i nový generální ředitel bude pokračovat v řízení celé skupiny v duchu nastaveném panem Robertem Schönfeldem.

odkaz na článek, nevím, zdali můžeme tu fotku Schönfelda a nového generálního ředitele použít?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *